Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy
:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Allium Polska Sp. z o.o.
z siedzibą Osowa Sień 40, 67-400 Wschowa, kontakt:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 501 542 155 lub dgron76@gmail.com. 

Celem przetwarzania jest:

  • realizacji procesu zakupu / sprzedaży towaru,
  • współpraca z kontrahentami,
  • proces rekrutacji i zatrudnienia,

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się na podstawie: 

  • art. 6 pkt. 1 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • art. 6 pkt. 1 lit a) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu dokumentowania zakupu towaru i wystawieniu faktury. Dane zbierane przez administratora będą zawierały: nazwę firmy, imię, nazwisko, adres firmy lub adres zamieszkania, numer NIP.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania realizowanych zadań.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (monitoring wizyjny)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy
:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Allium Polska Sp. z o.o.
z siedzibą Osowa Sień 40, 67-400 Wschowa, kontakt:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 501 542 155 lub dgron76@gmail.com.

Monitoringiem wizyjnym objęty jest zewnętrzny teren zakładu oraz hale produkcyjne.

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 30 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane.

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.